Optapening

I forbindelse med behandlingen, kan fysioterapeuten vurdere, at det vil være en fordel at ligge en tape. Det kan være en meget effektiv måde at behandle på og/ eller smertelindre på – f.eks. så det bliver muligt at kunne komme igennem øvelserne.

Vi har flere typer tape, og hvilken tape vi benytter afhænger af, hvilken problematik/ diagnose patienten har. Tape ligge uden for Sygesikringens Overenskomst, men du har som patient mulighed for at betale et tillæg eller købe tape hos os, som matcher butikkernes priser.